بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی امام هادی

 • صندوق پس انداز قرض الحسنه کارگشای(خانوادگی) امام هادی(ع) به منظور رفع گرفتاری های مالی و ضروری تعدادی از خواهران و برادران عضو و با اساس نامه زیر در تاریخ
  ۱۰/۸/۱۳۹۸ تشکیل گردید.

 

 • این صندوق دارای دو رکن به عنوان ارکان اصلی می باشد که به شرح ذیل است:


۱)اعضاء(به عنوان مجمع عمومی) ۲)هیئت مدیره

 • اعضاء این صندوق شامل کلیه کسانی است که شرایط عضویت تعریف شده را داشته باشند و خود نیز خواستار عضویت باشند.


شرایط عضویت:
همه ی اولاد ذکور و اناث مرحوم حاج حسن شیروی و همسران آنها می باشد.
تبصره: فقط اعضاء بالای ۱۶ سال حق رأی دارند.

 • هیئت مدیره شامل سه نفر است: الف)رئیس هیئت مدیره ب)نائب رئیس ج)حساب دار(صندوق دار) می باشد که با رأی اکثریت اعضاء مجمع برای مدّت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است.
 • شرایط پرداخت وام و جزئیات اداره صندوق بر اساس آیین نامه اجرایی می باشد که هیئت مدیره موظف است آیین نامه اجرایی را حداکثر به مدت یک مته پس از انتخاب تهیه و جهت تصویب به مجمع ارائه کند.
 • این پیش نویس پس از تأیید اوّلین مجمع عمومی به عنوان اساس نامه تلقی می گردد.
 • اعضاء اوّلین مجمع عمومی همه اولاد ذکور و اناث مرحوم حاج حسن شیروی و همسران آنها می باشد.
 • چنانچه در جریان صندوق از نظر مواد اساس نامه کمبود یا اشکالی احساس گردد، هرگونه تغییر و کم و زیاد نمودن در آن با رأی اکثریت اعضاء صندوق اعمال می شود و حذف یا اضافه می گردد.
 • چنانچه بیش از دوسوم اعضاء به انحلال صندوق رأی دهند، صندوق منحل خواهد شد.


امید است این امر خیر و خداپسندانه هدیه ای باشد به روح در گذشته حاج حسن شیروی

برای شادی روحش الفاتحه مع الصلوات

آیین نامه اجرایی صندوق قرض الحسنه خانوادگی امام هادی (ع)

 • افتتاح حساب در صندوق با ارائه شناسنامه که گویای مشخصات صاحب آن می باشد انجام می شود.
 • شرط اصلی عضویت در صندوق،حضور،مداوم و پی در پی اعضاء و امضاء اساس نامه می باشد.
 • جلسات صندوق هر ماه یک بار و به صورت دوره ای در منازل اعضاء صندوق برقرار می شود.
 • زمان جلسات شب جمعه اوّل هرماه است و با هماهنگی میزبان است.
 • در صورت اضافه شدن اولاد ذکور و اناث مرحوم حاج حسن شیروی و همسران آنها شخص متقاضی باید حساب خود را به موجودی سایر اعضاء برساند.
 • در آخرین جلسه هر سال، ماهانه سال آینده مشخص می شود.
 • مقرر شد اعضاء برای عضویت در صندوق مبلغ ۲۵۰۰۰۰ريال به عنوان پیش پرداخت و مبلغ ۲۵۰۰۰۰ريال به عنوان ماهانه پرداخت کنند.
 • افتتاح حساب در یکی از بانکها یا صندوق های قرض الحسنه خمینی شهر به نام صندوق قرض الحسنه کارگشایی امام هادی (ع) گشایش خواهد شد.
 • هرگاه یکی از اعضاء بخواهد با صندوق تسویه حساب نماید درخواست خود را به هیئت مدیره ارائه نموده و هیئت مدیره پول وی را مسترد می نماید.


تبصره ۱:بدیهی است چنانچه از صندوق وامی دریافت نموده باشد بایستی تسویه حساب نماید.
تبصره ۲:در صورتی که ضامن شده باشد بایستی ضمانت به دیگری سپرده شود.

 • مهر صندوق که به تأیید هیئت مدیره و اعضاء خواهد رسید در ذیل چک ممهور شود.
 • میزبان موظف است ۲۴ ساعت قبل از جلسه با اعضاء تماس گرفته و زمان و مکان جلسه را مشخص کند.
 • در صورت فوت صاحب حساب موجودی وی به ورثه قانونی او پرداخت خواهد شد و چنانچه متوفی وامی به صندوق بدهکار باشد ورثه وی پرداخت خواهند کرد.
 • تا انتخاب سمت هیئت مدیره جدید و سپردن مسئولیت به آنان هیئت مدیره قبلی هم چنان مسئول امور صندوق خواهند بود و در مقابل کلیه اعضاء جواب گو می باشند.
 • دریافت پول یا برداشت از حساب قرض الحسنه به وسیله ی چک با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس و معاون خواهد بود.
 • دو نفر مذکور مسئولیت حقوقی دارند.
 • در صورت فوت یا استعفای هر یک از افراد صاحب حق امضاء فرد جدیدی به وسیله ی اعضاء صندوق انتخاب و پس از تأیید آن به صندوق قرض الحسنه مرکزی معرفی می گردد و در تمام موارد فوق ورثه نامبردگان هیچ گونه حقی نسبت به حساب فوق نخواهند داشت.
 • در صورتیکه اکثر یعنی دوسوم اعضاء صندوق به عدم صلاحیت فرد یا افرادی از اعضاء هیئت مدیره رأی دهند فرد یا افراد جدیدی تعیین می شوند.

شرایط پرداخت وام

 • وام بر اساس درخواست و نوبت، همچنین خوش حساب بودن، منظم بودن و نیز مدت زمان تسویه حساب قبلی صورت می گیرد.
 • حداقل موجودی صندوق در حساب قرض الحسنه یک دهم کل سرمایه صندوق می باشد و بقیه به صورت وام به ترتیب اولویت به اعضاء پرداخت خواهد شد.
 • پرداخت وام بر اساس فرم های تعهد و امضاء ضامن که خود عضو صندوق می باشد صورت خواهد گرفت.
 • وام گیرنده باید عضو صندوق باشد.
 • مدت باز پرداخت وام بیست ماه می باشد و در صورت نیاز با نظر هیئت مدیره می تواند تغییر کند.
 • مقرر شد تا آخر ۹۸ پرداخت نشود و پرداخت وام از فروردین ۱۳۹۹ شروع شود.
 • وام اضطراری با تصویب رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس پرداخت می شود و مدت آن حداقل یک ماه و درصورت عدم پرداخت با اطلاع صندوق حداکثر دوماه می باشد.

تایپ : محمد حسین فروردین
تمامی مطالب و نوشته ها برای سایت صندوق و سایت صندوق پس اندار خانوادگی امام هادی محفوظ است و کپی با ذکر منبع بلامانع است
تمامی مطالب عیناً طبق اساسنامه مصوب اعضاست
نظرات را برایمان ارسال کنید
ایمیل مدیریت جهت ارتباط
mhfkhozan@gmail.com