اطلاع رسانی به مدیران و اعضا صندوق یکی از ویژگی های نرم افزار صندوقچه می باشد
به منظور جلوگیری از هرگونه خطا یا سوءاستفاده علاوه بر ارسال پیامک ، پیامی نیز از طرق تلگرام به اعضا و مدیران ارسال میگردد که ارسال این پیام ها شامل موارد زیر است
ورود به حساب کاربری صندوقچه توسط اعضا صندوق
پیام واریز به حساب اعضا
پیلم برداشت از حساب اعضا
پیام تغییر رمز اعضا
پیام فراموشی رمز ورود
و …