صندوقچه مدیریت صندوقهای خانوادگی

نرم افزاری با امکاناتی متمایز

پرداخت آنلاین اقساط
پرداخت آنلاین سپرده
پرداخت آنلاین با اپلیکیشن بله
افتتاح حساب آنلاین برای اعضا خانواده
صورت حساب اقساط
صورت حساب سپرده
امکان تعریف کارمزد
ارسال پیامک واریز
ارسال پیام واریز از طریق پیام رسان تلگرام و بله
مدیریت صندوق با ربات تلگرام و بله
و ...

 ایمیل: [email protected]