اعضای صندوق پس از افتتاح حساب توسط مدیر صندوق میتوانند از خدمات زیر بهرمند شوند
رویت صورت حساب اعضای خانواده به صورت تکی و گروهی
فیلتر پرداختی ها بر اساس تاریخ
فیلتر پرداختی ها بر اساس مبلغ واریز
فیلتر پرداختی ها بر اساس شماره رهگیری
درخواست وام
افتتاح حساب برای اعضا خانواده
پرداخت آنلاین ثابت ماهیانه و اقساط
و …