مدیران صندوق میتوانند به صورت کاملا هوشمند ، صندوق خانوادگی ایجاد شده در صندوقچه را مدیریت کنند
افتتاح حساب
ایجاد قبض پرداخت آنلاین
رویت صوت حسابهای واریزی
رویت اقساط پرداختی
رویت وضعیت کلی صندوق
رویت وضعیت کلی وام ها
و…