اخبار

پرداخت وامهای 30 میلیون تومانی به دو نفر از اعضا
تا کنون فکر کنم نزدیک 200 میلیون تومان به اعضا وام پرداخت گردیده
مبلغ دقیقش رو نمیدونم بعدا مدیر خودش اخبار صندوق رو مینویسه 🙂