بعد از بیماری اینجانب مدیریت صندوق به شخص دیگری واگدار شد و ما فقط طراح سایت هستیم اهداف را مدیریت محترم صندوق در این قسمت خواهد نوشت

 


درباره‌ی نویسنده

منوچهر اسفندیاری