شما می توانید از طریق تلگرام صورت حساب واریزی یا صورت حساب اقساط خود را دریافت نمایید
ربات صندوق قرض الحسنه به صورت خودکار هویت شما را تشخیص داده و صورت حسابهای درخواستی را برای شما ارسال مینماید
این قست در حال برناه نویسی بوده و بزودی در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت

پرداخت وامهای 30 میلیون تومانی به دو نفر از اعضا
تا کنون فکر کنم نزدیک 200 میلیون تومان به اعضا وام پرداخت گردیده
مبلغ دقیقش رو نمیدونم بعدا مدیر خودش اخبار صندوق رو مینویسه 🙂